Bezoekersvoorwaarden beurzen & congressen

BEZOEKERSVOORWAARDEN BEURZEN & CONGRESSEN RESHIFT BV

Bezoekersvoorwaarden Reshift Digital BV

 

Tickets
Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd.
De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend.
Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd.
Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de beurs en/of congres (tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs), hierna te noemen “Beurs”. De plaats en data inclusief toegangstijden van de Beurs zijn opgenomen op het toegangsbewijs.

Bezoekersvoorwaarden
Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de Beurs bezoeken.

 1. Algemeen

De bezoeker betreedt de Beurs en neemt deel aan activiteiten op de Beurs op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van de Beurs. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling.

 1. Toegang

Het is alleen mogelijk de Beurs te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op de Beurs goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is geldig op beide beursdagen. Reshift behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

 1. Meegebrachte artikelen

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen, zijn ten tijde van de Beurs niet toegestaan.

 1. Veiligheid

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is.

 1. (Huis)dieren

(Huis)dieren worden niet toegelaten bij de Beurs. Dit in verband met de veiligheid van zowel de

(huis)dieren als de bezoekers van de Beurs. De Beurs biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom tijdens een bezoek aan de Beurs.

 1. Kleding en schoeisel

Op de Beurs is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

 1. Fotograferen en filmen

Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij Reshift vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. Reshift Digital behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 1. Drukte en technische storingen

De Beurs is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van de Beurs kan worden bezocht. Reshift is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. Reshift  geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

 1. Roken

Er mag binnen de Beurs niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.

 1. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

 1. Kinderen en begeleiding

Kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen begeleider, tenzij anders aangegeven door Reshift BV

 1. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties

Wij adviseren om tickets online te kopen. Aankondigingen van nieuwe (korting)acties vormen geen grond voor restitutie.

 1. Schade

De Beurs wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze

medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de receptie te melden, voordat de bezoeker de Beurs verlaat.

 1. Aansprakelijkheid

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan de Beurs, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. Reshift accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Jaarbeurs B.V. of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij een bezoek aan de Beurs in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Reshift  met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

 1. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door Reshift BV geen geld teruggeven. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

 1. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van exposities

Reshift behoudt zich het recht voor de Beurs in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van de beurs blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verschoven Beurs) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode de Beurs te bezoeken, dan zal Reshift BV ervoor zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Indien de Beurs definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de toegangsbewijzen teruggestort op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

 1. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.

 1. Wijzigingen

Reshift is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

 

 

Wij bieden tevens aanvullende diensten als lead generation services, custom events [incl hackatons] en research. Daarnaast verbinden we onze kennis en knowhow met het onderwijs en onze toekomstige generatie.

Contact

 • Reshift Business Innovation
  Richard Holkade 8
  2033PZ Haarlem

 • b2b@reshift.nl

 • +31 (0) 23 543 00 00

Search